Dr. Öğr. Üyesi BİNNUR KAPTAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi BİNNUR KAPTAN

T: (0282) 250 2163

M bkaptan@nku.edu.tr

W bkaptan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Gıda Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:GIDA MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1996-2004
Tez: Farklı bakteri kültürlerinin beyaz peynir yapımında uygunluğunun ve biyojenamin amin oluşturma riskinin belirlenmesi (2004)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ / SÜT TEKNOLOJİSİ PR.
Öğrenim Yılları: 1992-1995
Tez: Beyaz Peynir Üretiminde Farklı Pastörizasyon Düzeylerinin Peynir Niteliklerine Olan Etkisi (1994)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1987-1991
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / GIDA TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2006-
Uzman TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR.
1996-2005
Uzman TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / GIDA MÜHENDİSLİĞİ PR.
1996-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Süt Teknolojisi
Gıda Teknolojileri
Gıda Bilimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAPTAN B., KURULTAY Ş., The Effect of Walnut Addition on Chemical and Sensory Properties of Cheese Halva, Nutrition Food Science International Journal, vol. 6, pp. 1-4, 2018.
Özgün Makale Genamics, Citefactor, Scribd, ICMJE, Crossref, WorldCat, Google Scholar, indexcopernicu, ICI World of Journals Erişim Linki
2. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., USING OF ELECTRICAL CONDUCTIVITY ON FOOD CONTROL AND FOOD PROCESS, International Journal of Agriculture and Environmental Research, vol. 2, pp. 1835-1846, 2016.
Özgün Makale DOAJ, Academic Resources, Google Scholar Erişim Linki
3. BİLGÜCÜ E., KAPTAN B., PALABIYIK İ., ÖKSÜZ Ö., The Effect of Environmental Factors on Heavy Metal and MineralCompositions of Raw Milk and Water Samples, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 61-70, 2016.
Özgün Makale CABI,DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM, Proquest Erişim Linki
4. BİLGİN B., KUS H., PALABIYIK İ., KAPTAN B., Evaluation of human origin Lactobacillus isolates for the production of probiotic fermented milk, Biointerface Research in Applied Chemistry, vol. 6, pp. 1351-1355, 2016.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
5. BİLGİN B., KAPTAN B., A study on microbiological and physicochemical properties of homemade and small scale dairy plant buffalo milk yoghurts, International Journal ofPharmaceutical Research& Allied Sciences, vol. 5, pp. 29-36, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
6. KAPTAN B., Prevalence Of Listeria Spp And L. Monocytogenes İn Home Made Pottery Cheese, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 13, pp. 80-87, 2016.
Özgün Makale CABI,DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, INDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM, Proquest
7. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., The Effects of Temperature and Milk Fat Content on the Electrical Conductivity of Kefir during the Incubation, American Journal of Food Science and Technology, vol. 4, pp. 25-28, 2016.
Özgün Makale Google ScholarJ-GateWorldCatCrossRefCNKI SCHOLARBielefeld Academic Search Engine(BASE)AcademiaComputer Literature IndexZeitschriftendatenbank (ZDB)Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB)JournalTOCs Erişim Linki
8. AKIN K., TIRPANCI SİVRİ G., KAPTAN B., Aflatoxin M1 Determination in Traditional Küp Cheese Samples of Turkey Using Immunoaffinity Column and High-Performance Liquid Chromatography, Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol. 3, pp. 916-919, 2015.
Özgün Makale DOAJ, CiteFactor, INNO SPACE, Cosmos, Index Copernicus Erişim Linki
9. KAPTAN B., Kayısoglu S., Consumers´ attitude towards food additives, American Journal of Food Science and Nutrition Research, vol. 2, pp. 21-25, 2015.
Özgün Makale WorldCat,Academickeys, ResearchBib, Polish Scholarly Bibliography Erişim Linki
10. KAPTAN B., Serap K., Omer O., Mathematical Modeling of pH Variation as a Function of Temperature and Time in Kefir Production, American Journal of Food Science and Nutrition Research, vol. 2, pp. 57-61, 2015.
Özgün Makale WorldCat,AcademicKeys, Polish Scholarly Bibliography,ResearchBib Erişim Linki
11. Kaptan B., A comparison between mineral content in goat and cow’s milk, Journal of Biotechnology, pp. 5-48, 2012.
Özgün Makale SCI
12. Öztürk B. E., K. B., Ş. O., Determination of Some Heavy Metals Level in Kashar Cheese Produced in Thrace Region, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 79-83, 2012.
Özgün Makale Proquest, CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS,INDEX COPERNICUS,TUBİTAK-ULAKBİM Erişim Linki
13. KAPTAN B., Serap K., DEMİRCİ M., The relationship between some physico chemical microbiological characteristics and electrical conductivity of milk stored at different temperature, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 8, pp. 13-21, 2011.
Özgün Makale CABI, TÜBİTAK ULAKBİM, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, Erişim Linki
14. KURULTAY Ş., ÖKSÜZ Ö., KAPTAN B., Proving of the cheese Halva (Höşmerim) manufacturing process, International Journal of Dairy Technology, vol. 62, pp. 63-67, 2009.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
15. KAPTAN B., KURULTAY Ş., BİLGİN B., Influence of Adjunct Cultures of Lactobacillus spp on Chemical Microbiological and Sensory Properties of White Pickled Cheese, Asian Journal of Chemistry, vol. 21, pp. 5199-5206, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
16. KURULTAY Ş., ÖKSÜZ Ö., KAPTAN B., Effects of different heat treatments of milk on some growth characteristics of mixed and single cell cultures of yoghurt bacteria, MILCHWISSENSCHAFT-MILK SCIENCE INTERNATIONAL, vol. 61, pp. 52-55, 2006.
Özgün Makale SCI
17. KAPTAN B., ŞİMŞEK O., KURULTAY Ş., The effect of non-starter enterococcus sp. On some properties of White Pickled Cheese, Milchwissenschaft, vol. 61, pp. 308-311, 2006.
Özgün Makale SCI
18. Kurultay S., Ö. Ö., K. B., Determination of the effects of different amino acids, sodium formate and their combinations on some growth characteristics of mixed and single cell cultures of yoghurt bacteria, Journal of Tekirdağ Agriculture Faculty, vol. 5, pp. 153-160, 2005.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRISi INDEX COPERNICUS, TUBITAK ULAKBİM Erişim Linki
19. Yetişmeyen A. ., Kaptan B., O. A., Beyaz Peynir Üretiminde Farklı Pastörizasyon Düzeylerinin Peynir Niteliklerine Olan Etkisi, Gıda, vol. 21, pp. 347-357, 1996.
Özgün Makale CAB Abstracts, Citefactor, Index Copernicus, EBSCO, ULAKBİM UVT, DOAJ Erişim Linki
20. Yetişmeyen A., O. A., K. B., Beyaz Peynir Sütüne Uygulanan Pastörizasyon Normlarının Teleme ve Peyniraltı Suyu Niteliklerine Etkisi, Gıda, vol. 20, pp. 371-382, 1995.
Özgün Makale CAB Abstracts, Citefactor, Index Copernicus, EBSCO, ULAKBİM UVT, DOAJ Erişim Linki
21. KAPTAN B., TIRPANCI SİVRİ G., Utilization of Medicinal and Aromatic Plants in Dairy Products, Journal of Advancements in Plant Science, vol. 1, pp. 1-6.
Derleme Makale HARVARD LIBRARY, MENDELEY, CROSS REF MEMBER, ICMJE, ACADEMİC REOURCE INDEX, WORLDCAT, DIRECTORY OF RESEARCH JOURNALS INDEXİNG CITE FACTOR ACADEMİA EDU, Scilit, Akademic Keys,eLOCTRONİC JOURNAL lİBRARY,, Eurasian Scientific Journal Index
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KAPTAN B., Hayvancılığımızın ve Süt Enstütümüzün Yeniden Keşfedilen Değeri”Manda Sütü ve Ürünleri”, İstanbul Manda, ss. 12-20, 2018.
Derleme Makale Endekste taranmıyor Erişim Linki
2. ÇOŞKUN F., KAPTAN B., Gıda Ambalajlarından Kaynaklanan Migrasyonun Gıda Güvenliği Açısından Önemi, Dünya Gıda, cilt 7, ss. 31-35, 2012.
Özgün Makale EBSCO, Google Scholar, IC Journals Master List Erişim Linki
3. Coşkun F., K. B., Tekirdağ il merkezinde çeşitli gelir gruplarındaki ailelerde süt ve ürünlerinin tüketimi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, cilt 8, ss. 22-34, 2007.
Özgün Makale CAB Abstracts, Global Health, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts (FSTA) Erişim Linki
4. Kurultay Ş., Ö. Ö., Ş. O., K., B., Farklı katkı maddeleri kullanımının torba yoğurtlarının bazı fiziksel, kimyasal özellikleri ve randıman düzeylerine etkisi., Gıda Bilimi ve Teknolojisi Dergisi, cilt 5, ss. 56-64, 2000.
Özgün Makale CAB Abstracts, Global Health, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts (FSTA) Erişim Linki
5. Kurultay Ş., Ö. Ö., Ş. O., K., B., Fermente edilmiş ve edilmemiş peyniraltı sularından meyve aromalı içecek yapımı üzerine bir araştırma, Dünya Gıda, cilt 6, ss. 79-83, 2000.
Özgün Makale Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. UZUN S., KAPTAN B., Application of Nanotechnology in Dairy Products and Packaging, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. HALICI DEMİR F., KAPTAN B., ARABAŞI, 4th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 19-21th April 2018, Kyrenia, TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus). (Nisan 2018) (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
3. ÖKSÜZ Ö., KAPTAN B., SOYSAL M. İ., TAŞAN M., BİLGİN B., TIRPANCI SİVRİ G., Determination of fatty acid profile of Anatolian Water Buffalo milk fats with special emphasis onconjugated linoleic (CLA) and trans fatty (TFA) acids, The 4th International Symposium on “Traditional Foodsfrom Adriatic to Caucasus” (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
4. KAPTAN B., KESER G., Determination of Lactoferrin in Buffalo Milk by HPLC Method, The 4th International Symposium on “Traditional Foodsfrom Adriatic to Caucasus” (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
5. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., The effect of adding fruit marmalade into probiotic and standard yoghurt on the phenolic contentand antioxidant activity, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
6. KAPTAN B., KARLIDAĞ M., The importance of milk proteins in athletes’xx nourishment, The 4th International Symposium on “Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”19-21 April 2018 Kyrenia / Northern Cyprus (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
7. HALICI DEMİR F., KAPTAN B., USE OF TRANSGLUTAMINASE ENZYME IN DAIRY PRODUCTS, 4th International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 19-21th April 2018, Kyrenia, TRNC (Turkish Republic of Northern Cyprus). (Nisan 2018) (19.04.2018-21.04.2018).
Özet bildiri
8. KAPTAN B., TIRPANCI SİVRİ G., Health Effects of Conjugated Linoleic Acid, IV. International Multidisciplinary Eurasian Congress (23.08.2017-25.08.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
9. KAPTAN B., KAYİŞOĞLU S., Phenolic Content and Antioxidative Capacity of Kefirs Produced from Cow, Sheep, Goat and Buffalo Milk, IV. International Multidisciplinary Congress of Eurasia (23.08.2017-25.08.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
10. Öcal S., Yaşar M., KAPTAN B., PALABIYIK İ., The effect of pulse electric fields on dairy products, 2nd INTERNATIONAL BALKANAGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
11. KAPTAN B., KESER G., Non-Thermal Processes Applied to Milk, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
12. KAPTAN B., TIRPANCI SİVRİ G., Utilization of Medicinal and Aromatic Plants in Dairy Products, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
13. KAPTAN B., BARUT GÖK S., AYDIN M., ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF DIFFERENT EXTRACTS OF Althaea officinalis L, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
14. KAPTAN B., ÖKSÜZ Ö., TAŞAN M., Buffalo Milk Fat: Butter and Cream, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
15. KAPTAN B., KURULTAY Ş., TAŞAN M., Buffalo Milk Fat Composition, Biological and Technological Significance, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
16. BİLGİN B., KAPTAN B., ŞİMŞEK O., Contaminated Microbiota in Home-Made Available Buffalo Kaymak and Butter in Tekirdağ, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
17. BİLGİN B., KAPTAN B., Contamination Sources in Traditional Dairy Products, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
18. Ateş R., BİLGİN B., ŞİMŞEK O., KAPTAN B., Determination of Changes in Microbial Load and Somatic Cell Count of Raw Milk Provided From Private Farms and Traditional Manufacturers in Different Region of Turkey During a Year, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
19. Ateş R., BİLGİN B., ŞİMŞEK O., KAPTAN B., Determination of Changes in the Chemical Composition of Raw Milk Provided From Private Farms and Traditional Farms in Different Region of Turkey During a Year, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
20. TAŞAN M., KAPTAN B., DEMİRCİ M., SOYSAL M. İ., ÖKSÜZ Ö., Determination of fatty acid compositions of buffalo milk fats with the emphasis on the conjugated fatty acids in buffaloes from Catalca, Turkey, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasu (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
21. KAPTAN B., Oral A. A., Effect of sour dough micro flora of which was enriched by adding kefir, on the characteristic of bread, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
22. KAPTAN B., ŞİMŞEK O., TAŞAN M., Evaluation of fatty acid profile in buffalo milk fat, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
23. KAPTAN B., DEMİRCİ M., TAŞAN M., Nutritional and therapeutic properties of buffalo milk, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
24. Oya G. Ö., ÖKSÜZ Ö., KAPTAN B., Performance Changes of Commercial Compressed Yeasts During Shelf Life Storage, The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasu (01.10.2015-04.10.2015).
Poster Erişim Linki
25. KAPTAN B., TAŞAN M., SOYSAL M. İ., GÜRCAN E. K., Buffalo milk conjugated linoleic acid as potential anticarcinogenic agents, 8th Asian Buffalo Congress (21.04.2015-25.04.2015).
Poster
26. Kaptan B., G. B. S., K. Ş., Changes Occurred in Physical, Chemical, Microbiological and Sensorial Properties of Cheese Halva Produced with Addition of Different Proportions of Pistachio During Storage, 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
27. Afacan A., K. B., A. S. . H. A., Determination of Antioxidant Activity of Arbutus andrachne L. Fruits, 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
28. Kaptan B., S. T. G., B. G. S. Ş., O., Deva-İ Misk, 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
29. Kaptan B., G. B. S., Ş. O., Effect of Addition at Different Proportions of Walnut on Chemical, Microbiological, Physical and Rheological Properties of Tekirdağ Cheese Havla, 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
30. Kaptan B., G. B. S., Ö. Ö., Effect of Hazelnut Addition on Microbiological and Quality Properties of Tekirdağ Cheese Halva During Storage., 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
31. Kaptan B., S. T. G., K. Ş. O. . A., The Effect of Colorants Used in Traditional Foods on Human Health, 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
32. Kaptan B., B. B., S. T. G., The Effects of Various Dried Nuts Addition on the Chemical and Sensory Features of Buffalo Cream., 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (24.10.2013-26.10.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
33. Kaptan B., D. F., B. G. S., Bitkisel Antibakteriyel Fenolik Bileşiklerin Süt Endüstrisinde Kullanımı, XVII EuroFoodChem (07.05.2013-10.05.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
34. Kaptan B., Mechanisms of the cholesterol-lowering effects of probiotics., he First International Probiotics Prebiotics and Functional Food Congressi (11.04.2013-13.04.2013).
Özet bildiri
35. Kaptan B., Ö. Ö., S. T. G., Probiotic bacteria are commonly used in milk and milk products., The First International Probiotics Prebiotics and Functional Food Congress (11.04.2013-13.04.2013).
Özet bildiri
36. Kaptan B., B. B., B. G. S., The role of probiotics on treatment of allergic diseases, The First International Probiotics Prebiotics and Functional Food Congress, (11.04.2013-13.04.2013).
Özet bildiri
37. Cengiz Ö., K. S., K. B., Some physical-chemical and sensory properties of cheese halva (a traditional Turkish dessert) prepared with different levels of cheese, International Conference Role Of Research In Sustaınable Development Of Agrıculture And Rural Areas (23.05.2012-26.05.2012).
Özet bildiri
38. KAPTAN B., A comparison between mineral content in goat and cow´s milk, Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium (12.04.2012-14.04.2012).
Poster
39. Kaptan B., A comparison between mineral content in goat and cow’s milk, Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium (12.04.2012-14.04.2012).
Özet bildiri
40. Kaptan B., Balın Antibakteriyel Etkisi, First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee products with international participation (22.02.2012-26.02.2012).
Özet bildiri
41. Şimşek O., K. B., Ballı Yoğurt, First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee products with international participation (22.02.2012-26.02.2012).
Poster
42. KAPTAN B., ÇOŞKUN F., A fonctional product: Curd Cheese, Food Science, Engineering and Technologies 2011 (14.10.2011-15.10.2011).
Tam metin bildiri
43. Filizay S., Ö. Ö., K. B., Peynir Helvası Kalitesine Farklı Starter Kültürlerin Etkisi., The I st İnternational Symposıum on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus” 15-17 April Tekirdağ/Turkey, s., 183, 2010. (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
44. Kaptan B., K. S., Sütün Bileşiminin Elektriksel İletkenliğe Etkisi., The first international food symposium "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
45. Kaptan B., K. S., Tekirdağ Peynir Helvası (Höşmerim)., The I st International Symposıum on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus (15.04.2010-17.04.2010).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. HALICI DEMİR F., KAPTAN B., Süt ve Ürünlerinde Bulunan Biyoaktif Peptitler, Türkiye 12. Gıda Kongresi (05.10.2016-07.10.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
2. KAPTAN B., ÖKSÜZ Ö., Fermente Süt Teknolojisinde Laktik Starter Kültürlerin Kalite, Güvenlik, Koruma Ve İnsan Sağlığında Önemi, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım Ve Gıda Kongresi (02.10.2013-04.10.2013).
Özet bildiri
3. KAPTAN B., KURULTAY Ş., BARUT GÖK S., Süt Bileşenlerinin Bioyararlılığı: Mineral Maddeler, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım Ve Gıda Kongresi (02.10.2013-04.10.2013).
Özet bildiri
4. KAPTAN B., BİLGİN B., Süt Ürünlerinde Spor Oluşturan Bakteriler, İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım Ve Gıda Kongresi (02.10.2013-04.10.2013).
Özet bildiri
5. Kaptan B., C. F., B. G. S., Gıda ambalajlamada nanoteknoloji uygulamaları, 4. Gıda Güvenliği Kongresi (14.05.2013-15.05.2012).
Özet bildiri
6. Kaptan B., Ö. Ö., B. G. S., Süt ve süt ürünlerindeki organik klorlu bileşiklerin insan sağlığı açısından değerlendirilmesi, 4. Gıda Güvenliği Kongresi (14.05.2013-15.05.2012).
Özet bildiri
7. Kaptan B. K. S., Tekirdağ ve çevresinde yetiştirilen manda sütlerinin mineral madde içerikleri, V. Ulusal Veteriner Gıda Hijyen Kongresi (03.04.2013-06.04.2013).
Özet bildiri Erişim Linki
8. Kaptan B., Kaptan B. Süt Kaynaklı Patojenlerin Hızlı Algılama Yöntemleri: Biyolüminesans, Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (15.11.2012-16.11.2012).
Sözlü Bildiri
9. Kaptan B., Şekerleme Endüstrisinde Süt Kaynaklı Katkı Maddeleri Kullanımı, Süt Endüstrisinde yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (15.11.2012-16.11.2012).
Özet bildiri
10. Kaptan B., Keçi Sütü Ürünleri ; 10-12 Ekim 2012, Türkiye 11. Gıda Kongresi (10.10.2012-12.10.2012).
Özet bildiri
11. Kaptan B., Laktoferrinin Antimikrobiyel Etkisi, Türkiye 11. Gıda Kongresi (10.10.2012-12.10.2012).
Özet bildiri
12. Kaptan B., Çiğ Sütten Yapılan Peynirlerdeki Patojen Bakteriler, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (10.05.2012-12.05.2012).
Özet bildiri
13. Kaptan B., Çökelekli Telli Peynirin Bazı Mikrobiyolojik Ve Kimyasal Özellikleri, III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu (10.05.2012-12.05.2012).
Özet bildiri
14. Coşkun F., K. B., Gıda Ambalajlarından Kaynaklanan Migrasyonun Gıda Güvenliği Açısınsan Önemi, 3. Gıda Güvenliği Kongresi (03.05.2012-04.05.2012).
Özet bildiri Erişim Linki
15. KAPTAN B., Sütte Aflatoksin Kontaminasyon Kaynakları ve Koruyucu Önlemler, 3. Gıda Güvenliği Kongresi (03.05.2012-04.05.2012).
Poster Erişim Linki
16. Öksüz Ö., K. B., Pişmiş Koyun Keçi ve İnek Sütü İle Üretilen Ev Eriştelerinin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (24.11.2011-26.11.2011).
Özet bildiri Erişim Linki
17. Kaptan B., Tekirdağ İl Merkezinde Tüketime Sunulan Sütlü Tatlı Çeşitlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (24.11.2011-26.11.2011).
Özet bildiri Erişim Linki
18. Kaptan B., S. D., Dondurma Sektöründe Allerjenlerin Önemi, 7. Gıda Mühendisliği Kongresi (24.11.2011-26.09.2011).
Özet bildiri Erişim Linki
19. Kaptan B., Manda sütü ve ürünleri, Sarayın Değerleri,Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu (18.09.2010-20.09.2010).
Tam metin bildiri
20. Kaptan B., K. Ş., Fonksiyonel bir ürün olarak peyniraltı suyu, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (21.05.2009-23.05.2009).
Tam metin bildiri
21. Demirci M., K. B., Süt proteinlerinden sentezlenen biyolojik aktif proteinler, Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (21.05.2009-23.05.2009).
Özet bildiri
22. Cengiz Ö., K. B., K. S., Farklı Oranlarda Lor Peyniri ilavesi ile Hazırlanmıs Peynir Helvalarının Bazı Fiziko Kimyasal ve Duyusal Özellikleri, Türkiye 10. Gıda Kongresi (21.05.2008-23.05.2008).
Tam metin bildiri
23. Öksüz Ö., K. Ş., Ş. O. K. B., Brevibacterium linens’in kaşar peynirinin bazı fiziksel, kimyasal ve renk intensitesi üzerine etkileri, VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri) (22.05.2000-23.05.2000).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. American Journal of Food Science and Nutrition Research, Yayın Yeri: Open Science Publishers, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Erişim Linki
2. American Journal of Food Science and Nutrition Research, Yayın Yeri: Open Science Publishers, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Erişim Linki
3. American Journal of Food Science and Nutrition Research, Yayın Yeri: Open Science Publishers, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi
4. American Journal of Food Science and Nutrition Research, Yayın Yeri: Open Science Publishers, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi
5. American Journal of Food Science and Nutrition Research, Yayın Yeri: Open Science Publishers, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. Gıda Teknolojisi Derneği - GIDA Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCO, CAB Abstracts, CABI (CAB Direct), Food Science and Technology Abstracts (FSTA), Google Scholar, Index Copernicus
2. International Journal of Microbiology and Application, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi WorldCat , AcademicKeys, ResearchBib,Polish Scholarly Bibliography
3. American Journal of Food Science and Nutrition Research, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi WorldCat, Academickeys, Polish Scholarly Bibliography, Researchbib
4. Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
5. Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Food Technology and Biotechnology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
7. International Journal of Microbiology and Application, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
8. American Journal of Food Science and Nutrition Research, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi
9. Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi DOAJ, CiteFactor, INNO SPACE, Cosmos, Index Copernicus
10. American Journal of Food Science and Nutrition Research, Hakemlik Sayısı:8.
Uluslararası Dergi
11. Journal of Food Processing and Preservation, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
12. Journal of Food Processing and Preservation, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
13. Journal of Food Processing and Preservation, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
14. Journal of Dairy Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
15. Journal of Dairy Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
16. JOURNAL OF DAIRY SCIENCE, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
17. Journal of Dairy Science, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
18. Journal of Food Processing and Preservation, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
19. Journal of Food Processing and Preservation, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. Farklı Zamanlarda Toplanmış Manda Sütünde Serum Proteinlerinden Laktoferrinin Belirlenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 30.05.2017-Devam Ediyor.
2. Manda Sütü Yağının Yağ Asitleri Kompozisyonlarının Belirlenmesi (NKUBAP 00 AR 24 15 02), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.07.2015-22.08.2017.
3. Manda Sütü Yağında Konjuge Linoleik Asit Miktarlarının Belirlenmesi (NKUBAP 00 24 AR 15 01), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 28.07.2015-22.08.2017.
4. Ekşi hamura kefir ilavesi ile mikroflorası zenginleştirilmiş hanurdan yapılan ekmeklerin karakteristik özellikleriNKUBAP 00 24 YL 14 11, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 18.12.2014-28.10.2016.
5. Toprak Ambalajlarda Oluşturulan Geleneksel Küp Peynirlerinde Aflatoksin M1 Düzeyinin Belirlenmesi (NKUBAP 00 24 YL 13 11), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 06.12.2013-06.06.2014.
6. Manda ve inek sütleri ile bunların karışımının Mozeralla benzeri peynirin fiziko kimyasal özellikleri ve aroma profiline etkisi (NKU BAP 00 24 DR 08 07 ), Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.08.2007-09.09.2010.
7. Farklı Bakteri Kültürlerinin Beyaz Peyni Yapımında Uygunluğunun ve Biyojen Amin Oluşturma Riskinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (TÜBAP 214), ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2004-01.01.2005.
8. Tekirdağ Peynir Helvası Höşmerim Yapımında Eritme Tuzu Kullanım Olanaklarının Araştırılması (TÜBAP 485), ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2000-01.01.2000.
9. Değişik Amino Asitler ve Sodyum Format İlavesiyle Hazırlan Yoğurtların Bazı Fiziko Kimyasal Mikrobiyolojik ve Aromatik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma (TÜBAP 254), ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2000-01.01.2000.
10. Different Heat Treatments On Quality of White Pickled (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu 92 25 00 91), ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.1993-01.01.1993.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 01.10.2015-04.10.2015.
8th Asian Buffalo Congress, 21.04.2015-25.04.2015.
2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 24.10.2013-26.10.2013.
İç Anadolu Bölgesi 1. Tarım Ve Gıda Kongresi, 02.10.2013-04.10.2013.
4. Gıda Güvenliği Kongresi, 14.05.2013-15.05.2013.
XVII EuroFoodChem, 07.05.2013-10.05.2013.
The First International Probiotics Prebiotics and Functional Food Congress, 11.04.2013-13.04.2013.
V. Ulusal Veteriner Gıda Hijyen Kongresi, 03.04.2013-06.04.2013.
Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 15.11.2012-16.11.2012.
Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10.10.2012-12.10.2012.
International Conference Role Of Research In Sustaınable Development Of Agrıculture And Rural Areas, 23.05.2012-26.05.2012.
III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10.05.2012-12.05.2012.
Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium, 12.04.2012-14.04.2012.
First Turkish Congress, Expo and Workshops on Honey and Honeybee Products with International Participation, 22.02.2012-26.02.2012.
7. Gıda Mühendisliği Kongresi, 24.11.2011-26.11.2011.
Food Science, Engineering and Technologies 2011, 14.10.2011-15.10.2011.
Sarayın Değerleri,Tekirdağ İli Değerleri Sempozyumu, 18.09.2010-21.10.2010.
The I st International Symposıum on “Traditional Foods From Adriatic to Caucasus” , 15.04.2010-17.04.2010.
Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, 21.05.2009-23.05.2009.
Türkiye 10. Gıda Kongresi, 21.05.2008-23.05.2008.
VI. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu (Süt Mikrobiyolojisi ve Katkı Maddeleri), 22.05.2000-23.05.2000.